บาคาร่า สล็อต บอล หวย เกมสนุกๆมากมาย

นครปฐม เที่ยว

หัวข้อแนะนำ

นครปฐม เที่ยว  เที่ยวง่าย สะดวก ใกล้กรุง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง นครปฐม น่าจะเป็นจังหวัดแรกๆ ที่อยู่ในใจ ระหว่างทางมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ในตัวเมืองทั้ง อ.สามพราน อ.นครชัยศรี อ.บางเลน และ อ.กำแพงแสน ให้คุณเดินทางไปยังสถานที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและร้านกาแฟน่านั่งบรรยากาศดี ขอให้มีความสุขตลอดไป จังหวัดนครปฐมได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร เพราะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวมากมายจะอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางไปเช้าเย็นกลับได้สบายหลายครั้งไม่มีเบื่อ กับ ร้านอาหาร นครปฐม

 

ประวัติ นครปฐม เที่ยว อารยธรรม

นครปฐมเป็นสถานที่สำคัญทางอารยธรรมและมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในดินแดนสุวรรณภูมิ นครปฐม เที่ยว  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เดิมนครปฐมตั้งอยู่ริมทะเล สุวรรณภูมิเป็นเมืองโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่ไหนแต่ไร และเป็นราชธานีที่สำคัญในสมัยทวาราวดี ขณะนั้นนครปฐมเป็นแหล่งอารยธรรมของอินเดีย นครปฐมรวมทั้งพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมความเจริญ ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ต่อมานครปฐมประสบภัยแล้ง เนื่องจากการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำที่ไหลผ่านตัวเมือง ผู้คนจึงอพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ และสร้างเมืองใหม่ ดังนั้น เมืองนครชัยศรีหรือศรีวิชัยในนครปฐมจึงกลายเป็นเมืองร้างมาหลายร้อยปี สำหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะที่ยังเป็นพระภิกษุได้เสด็จจาริกไปที่พระปฐมเจดีย์ และพบในเจดีย์ที่มีลักษณะเฉพาะ เมื่อเสด็จ ขึ้นครองราชย์แล้ว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ทรงโค้งครอบองค์เดิมไว้ ให้ชื่อว่าพระปฐมเจดีย์ ในคราวบูรณะ ข้าพเจ้าประสงค์จะขุดคูคลองรอบองค์พระปฐมเจดีย์ให้อยู่ในสภาพดีสะดวกแก่การสักการะ นครปฐม ที่เที่ยว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับและฝึกวิชาเสือพยัคฆ์ทำให้ตัดถนนได้มากขึ้น รวมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามคลองเจริญศรัทธาเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟเจดีย์บูชากับองค์พระปฐมเจดีย์ นอกจากนี้ ยังมีการสร้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ทางทิศเหนือของพระปฐมเจดีย์และบูรณะพระปฐมเจดีย์ให้สมบูรณ์สวยงามดังที่เห็นในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อเมืองจากนครชัยศรีเป็นนครปฐม

 

องค์พระปฐมเจดีย์

วัดพระปฐมเจดีย์ตั้งอยู่ในพระราชวัง แขวงพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นเจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นใหม่ สูงประมาณ 120 เมตร มีศาลทั้ง 4 ทิศ กำแพงแก้ว 2 ชั้น ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี พระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยนิยมนำมาประดิษฐานไว้เหนือพระประธาน ไหว้พระปฐมเจดีย์ นักท่องเที่ยวแห่ชมจำนวนมาก

 

พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในเขตพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  ห่างจากพระปฐมเจดีย์ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2450 เพียง 2 กิโลเมตร สร้างโดยรัชกาลที่ 6 พระราชวังสนามจันทร์ที่จะใช้เป็นที่สักการะองค์พระปฐมเจดีย์มีสิ่งสวยงามมากมาย เช่น พระที่นั่งพิมานปฐม พระที่นั่งอภิรมย์ฤดี พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ พระที่นั่งมงคลอัฐ พระที่นั่งทับแก้ว พระตำหนักทับขวัญ เป็นต้น หมายเหตุ พระราชวังสนามจันทร์เปิดให้เข้าชมเฉพาะภายนอกพระราชวังต่างๆ อาคารไม่เปิดให้เข้าชม

วัดสามพราน

วัดสามพราน ตั้งอยู่ในอำเภอสามพราน นครปฐม อำเภอสามพราน มีเนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ มีสถาปัตยกรรมไทยและจีน โดยเฉพาะมังกรบินบนท้องฟ้า อาคารทรงกลมสีแดง ด้านบนของอาคารล้อมรอบด้วยรูปปั้นมังกรนับพันตัว หลวงพ่อพุทโธภาวนา แก้วพราหมณ์ พระแม่กวนอิม ตุ่มสมบัติ สะพานพญานาค ช้างเผือก สะพานมังกร พญาเต่าเรือน พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เป็นต้น มีสิ่งที่น่าสนใจอื่น ๆ ให้เยี่ยมชมทุกวัน โปรดแต่งกายสุภาพระหว่างเวลา 08.00 – 17.30 น.

 

วัดมงคลจินดาราม หรือวัดไร่ขิง

วัดมงคลจินดาราม หรือ วัดไร่ขิงท่า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน เป็นวัดที่เคารพนับถือของชาวนครปฐมและพุทธศาสนิกชน ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประวัติศาสตร์ไหลและเติบโตในวัดแห่งนี้ พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย พระพุทธรูปงดงามจากพุทธศิลป์ 3 ยุค ได้แก่ พระพุทธรูปลีลาเชียงแสน ปางมารวิชัย อ่อนช้อยงดงามแบบสุโขทัย และแบบรัตนโกสินทร์ พระพักตร์สวย น่าบูชามากครับ. ทุกปีตั้งแต่วันขึ้น 13 ค่ำ ถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 5 จะมีการนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิง กิจกรรมที่สุจริตมีมากมาย คุณยังสามารถรับชมความบันเทิงต่างๆ

 

หาดทรายขาว นครชัยศรี

ตั้งอยู่ในย่านเพนียดและท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี นครปฐม เป็นพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว หาดทรายขาว นครชัยศรีมีบรรยากาศชายทะเลและหาดทรายขาวกว้าง ทะเลเทียมสวยบริสุทธิ์ปลูกมะพร้าวแทน มีซอกไม้ไผ่ให้นั่งพักเป็นระยะ เปิดทุกวัน เวลา 08.00-22.00 น. ค่าบริการท่านละ 20 บาท

 

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

พิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองไทย ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) แขวงขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี นครปฐม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงหุ่นไฟเบอร์กลาสของบุคคลสำคัญ และหุ่นจำลองเหตุการณ์สำคัญทางประเพณีของไทย ความคิดริเริ่มของ อ.ดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ปัจจุบันมีหุ่นขี้ผึ้งทั้งสิ้น 125 ตัว เช่น หุ่นทรงม้า, อดีตพระจักรี, นิทรรศการพิเศษ 100 ปี, ชุดหมากรุกไทย, ชุดพระสงฆ์, ชุดครอบครัวไทย, ชุด 3, ประเทศไทย, ครูดนตรี, 3 บุคคลสำคัญของโลก ชุดเด็กไทย ชุดขงจื๊อ คาสิโน ตระกูลทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเลิกทาส ฯลฯ พิพิธภัณฑ์หุ่นจำลองไทยเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-18.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 40 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 รองเท้าเด็ก 150 บาท

 

ตลาดน้ำวัดลำพญา

ตลาดน้ำวัดลำพญาตั้งอยู่ในวัดลำพญา แขวงลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นตลาดริมแม่น้ำนครชัยศรี (ท่าจีน) มีร้านค้ากว่า 50 ร้านค้า ขายสินค้าต่างๆ .. อาหารพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ บ้านในชุมชนที่นำผลผลิตมาขายราคาไม่สูงเกินไป บ้างก็ตั้งร้านบนแพ บนเรือบางลำให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหาร เช่น ผักและผลไม้พื้นบ้าน ผัดไทยกุ้งสด หอยแมลงภู่ทอด ก๋วยเตี๋ยวเรือ ขนมไทยโบราณ น้ำพริกประเภทต่างๆ กุ้งทอด ลูกชิ้นทอด ผลไม้แช่อิ่ม ทอดมันปลากราย อาหารทะเล ฯลฯ เปิดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

สามพราน ริเวอร์ไซด์ และตลาดสุขใจ

สามพราน ริเวอร์ไซด์ ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม กม. 32 อ.สามพราน นครปฐม. เป็นที่พักที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมากเพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สะอาด มีกิจกรรมแบบไทยๆมากมาย นอกจากนี้บรรยากาศยังสบาย ต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย อากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน ลมเย็นของแม่น้ำท่าจีน กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การทำนา การทำลูกประคบจากพืชไทย ชั้นเรียนทำอาหารไทย เลือกซื้อผัก ผลไม้ และอาหารเพื่อสุขภาพที่ตลาดสุขี และอีกมากมาย
ตลาดสุขใจ ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม สวนสามพราน อำเภอสามพราน นี่คือตลาดเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ อ.สามพราน จ.นครปฐม และจังหวัดใกล้เคียง โครงการสามพรานโมเดลจำหน่ายผักและผลไม้โดยตรงถึงมือผู้บริโภค มีอาหารท้องถิ่นจำหน่ายในราคาย่อมเยา ขนมโบราณหาทานยาก และขายสินค้าอาหารต่าง ๆ บรรยากาศของตลาดเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เพราะชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรตัวจริงจะมาขายผลผลิต เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค รับประกันว่าจะทำให้คุณยิ้มได้ ตลาดสร้างสุข เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

 

ตลาดน้ำดอนหวาย

นครปฐม เที่ยว  ตลาดน้ำดอนหวาย ถัดจากวัดดอนหวาย ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน เป็นตลาดในร่มยอดนิยมอีกแห่งริมแม่น้ำท่าจีนในจังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังให้บริการอาหารท้องถิ่น เราจำหน่ายขนมพื้นบ้าน ผักพื้นบ้าน ผลไม้ กว่า 100 ร้านค้า ทุกร้านอร่อยหาทานยาก ทอดมันปลากราย หมูสะเต๊ะ ของทอดทะเล ขนมไทยโบราณ ก๋วยเตี๋ยวโบราณ ปลาทูสด ปอเปี๊ยะ ผลไม้แช่อิ่ม ลูกตาล วุ้นกะทิ ขนมเบื้องโบราณ ลูกชุบลุยสวน ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ ตลาดน้ำดอนหวาย เปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น. เข้าฟรี (เสียค่าจอดรถ)

 

บทความแนะนำ